Duurzaam geëngageerd

De bijdrage van Nutergia aan een beter milieu

Sinds de oprichting van ons laboratorium staat duurzame ontwikkeling, en in het bijzonder het behoud van de natuurlijke hulpbronnen, hoog op onze prioriteitenlijst. De planeet beschermen is ook een manier om goed voor ons eigen ecosysteem, dus voor onze gezondheid, te zorgen.

Sinds 2001 voert Nutergia vrijwillig een milieubewust beleid. Onze doelstelling: de milieueffecten van onze activiteiten minimaliseren.

Inspanningen die in 2012 werden beloond met het behalen van de ISO 14001-certificering, de norm voor milieuprestaties.

Alle dagelijkse bedrijfsactiviteiten vallen onder deze aanpak: ontwikkeling, productie, verkoop en verzending van onze producten, evenals dienstverleningen op het gebied van advies en training aan gezondheidsprofessionals door de toepassing van een handvest voor milieubewust gedrag.

Betrokkenheid van de medewerkers

Onze medewerkers worden elk jaar bewust gemaakt van de goede milieupraktijken zodat ze deze dagelijks concreet in de praktijk brengen: actieve deelname aan 11 soorten gescheiden afval aan de bron, interne organisatie voor het bevorderen van carpooling, printoptimalisatie, energiebesparende maatregelen, hybride wagenpark en installatie van oplaadpalen voor elektrische voertuigen.

Controle van energie en hulpbronnen

Onze volledige energiebehoefte wordt gedekt voor een uitgebalanceerd contract met EDF dat uitsluitend gebaseerd is op hernieuwbare energie.

Onze gaslevering is voorzien van een ‘Natuur’ optie die zich vertaalt in een CO2-compensatie.

De ontsmettings- en reinigingsfasen van onze machines vinden plaats in een gesloten systeem, om het waterverbruik te beperken.

Keuze voor lokale bedrijven

We hebben onze milieubewuste aanpak ook toegepast op ons nieuwe laboratorium. Voor het ontwerp van het project en het toezicht op de uitvoering ervan hebben we voornamelijk een beroep gedaan op ondernemingen uit de regio: 92% ervan zijn afkomstig uit Occitanie, waarvan 86% uit Aveyron (goed voor 9,89 miljoen euro).

Ons drukwerk wordt verzorgd door een groep IMPRIM'VERT drukkers die gebruikmaken van plantaardige inkt en papier afkomstig van duurzaam beheerde bossen.

Digitalisering van de documenten

Vastberaden het gebruik beperken van papier, printers en toners; het aantal postverzendingen aanzienlijk verminderen, overstappen op een gedigitaliseerde relaties-klantencorrespondentie enz.: in 2020-2021 zetten we onze maatschappelijk verantwoorde aanpak in ons laboratorium en al onze afdelingen vol overtuiging voort samen met onze partner SenDOC.

AFAQ ISO 14001-certificering

De invoering van de ISO 14001-certificering, de norm voor milieuprestaties die we in 2012 hebben gekregen, is een ethische keuze van de onderneming die zeer veel aandacht besteedt aan de uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling. De certificering steunt op een vrijwillige aanpak die streeft naar een continue verbetering in het beheer van milieuvraagstukken.

De internationaal erkende ISO 14001-norm definieert de criteria en eisen van een milieubeheersysteem dat aanzet tot een rationeler gebruik van hulpbronnen en het terugdringen van afval.