Ontwikkelings- en Innovatiepool

Onze voedingssupplementen worden in ons laboratorium in Aveyron (Frankrijk) ontwikkeld, geproduceerd en verpakt.

Ons medisch-wetenschappelijke team is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten en de optimalisatie van bestaande formules. Het werkt tevens mee aan de selectie van natuurlijke ingrediënten van hoogstaande kwaliteit en staat in voor de deugdelijkheid ervan op fysiologisch vlak.

Het legt ook de basis voor de wetenschappelijke communicatie rondom de producten.

Van het idee … tot de ontwikkeling

De Actieve Cellulaire Voeding biedt talloze ontwikkelingsmogelijkheden voor onze producten. Maar niet alleen. Nieuwe studies of wetenschappelijke ontdekkingen, het luisteren naar onze consumenten, terugkerende gezondheidsproblemen en het verschijnen van nieuwe grondstoffen vormen ook een hefboom voor innovatie.

Wanneer op basis van al deze informatie een idee ontkiemt, start het medisch-wetenschappelijke team een ontwikkelingstraject op bestaande uit meerdere fasen:

  • achterhalen van de celontregelingen die verantwoordelijk kunnen zijn voor stoornissen.
  • opsporen van de eventuele voeding of omgeving gerelateerde oorzaken.
  • opmaken van een lijst van de ingrediënten die nuttig zijn voor het herstel van deze functiestoornissen. Het kan gaan om planten, mineralen, vitaminen, microbiotische stammen, enz.
  • bestuderen van de werkingsmechanismen ervan, de nuttige doseringen en de synergieën tussen de ingrediënten, met de bedoeling om de homeostase van de cellen te herstellen aan de hand van een internationale wetenschappelijke bibliografie.
  • zodra het bestek is opgesteld, zal een speciaal samengesteld team de zogenaamde “sourcing”, ofwel de keuze van de grondstoffen, uitvoeren.
  • de formule wordt samengesteld na analyse van al deze elementen en na verschillende kwaliteitscontroles van de grondstoffen. Daarna wordt ze aan de productie-eenheid doorgegeven. Er zit 1 à 2 jaar tussen het ontstaan van een product en de beschikbaarheid ervan in de apotheek.

Het medisch-wetenschappelijke team stelt vervolgens de nuttige documentatie op die gezondheidsprofessionals helpt bij het voorschrijven van of efficiënte adviezen over de producten. Het team stelt ook actuele informatie op voor professionals en beantwoordt medische en wetenschappelijke vragen die consumenten ons stellen.