Routebeschrijving

De werknemers zijn de onmisbare actieve cellen van het organisme van Nutergia

Het menselijk lichaam bestaat uit 300 verschillende soorten cellen, die vanuit hun diversiteit allen hun doelstellingen en middelen aandragen met één gemeenschappelijk doel: het laten functioneren van het menselijke organisme.

Ditzelfde geldt voor de 380 werknemers van Nutergia in Europa. Hoe verschillend, elkaar aanvullend en gepassioneerd ze ook zijn, het waardevolle profiel van elke werknemer draagt bij aan het succes van het laboratorium. Zo wordt elke fase van onze activiteiten, van het onderzoek tot de verkoop van de producten, verzekerd door interne talenten die gespecialiseerd zijn in hun eigen vakgebied.

Competenties spelen een centrale rol in ons systeem. Dankzij een evolutieproces van de competenties dat, met name aan de hand van trainingen, continu wordt verbeterd en aangepast, zijn we steeds op zoek naar talent om te bevorderen. Als onderneming blijven we altijd leren, zowel wat onze producten, onze medewerkers als onze toekomst betreft.

De Human Resources Directie hecht bijzonder veel waarde aan het ontwikkelen van de talenten van vandaag en morgen. Elke vernieuwing, elk geëngageerd project en elke overweging die wordt gedaan, wordt opgestart met respect voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieuaansprakelijkheid van de onderneming, waarmee we vanaf het ontstaan van Nutergia rekening houden.

Het welzijn van iedereen, het DNA van hoe we functioneren, is een belangrijke verbintenis voor het Laboratoire Nutergia.

Christelle Delaplace
Directeur Personeelszaken

Een team dat luistert naar de werknemers

De afdeling Human Resources verenigt verschillende vaardigheden die gericht zijn op de specifieke of gemeenschappelijke behoeften van de werknemers van de onderneming.

  • Opleiding en ontwikkeling van vaardigheden
  • Arbeidsrecht
  • Personeels- en salarisadministratie

De NUTERGIA laboratorium kondigt een algemene score van 79/100 op de gendergelijkheidsindex, een van de nieuwe bepalingen ingevoerd door de wet "voor de vrijheid om zijn professionele toekomst te kiezen" van 05 september 2018.

Gelijke beloning voor mannen en vrouwen is een belangrijke uitdaging en een middel tot vooruitgang in het personeelsbeleid en in de individuele en collectieve betrekkingen binnen de onderneming.

De bedrijfsovereenkomst inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen maakt deel uit van het algemene beleid inzake personeelsbeheer, dat gebaseerd is op de voorkoming van discriminatie en gelijke kansen. Het is de bedoeling de rol en de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren op het gebied van de professionele gelijkheid binnen de onderneming nader te omschrijven, en nieuwe diagnose- en controle-instrumenten in te voeren.

Wij verbinden ons ertoe concrete acties uit te voeren om

  • Professionele gelijkheid bij aanwerving garanderen,
  • Zorgen voor gelijke loopbaanontwikkeling voor vrouwen en mannen,
  • Gelijke beloning voor vrouwen en mannen garanderen,
  • Acties ontwikkelen ten behoeve van een beter evenwicht tussen werk en privé-leven.

Wilt u bij ons komen werken ?

Klik hier